ALV 12-10-2020 gaat niet door

Gezien de explosieve toename van het aantal coronabesmettingen en de als gevolg hiervan nieuwe beperkende maatregelen van de overheid, heeft het bestuur in overleg met de voorzitter van de Algemene Ledenvergadering

(ALV) besloten, dat de voor 12 oktober a.s. geplande vergadering géén doorgang vindt.

Er staan echter op de eerder toegezonden agenda een aantal financiële en bestuurlijke zaken, waarvoor het wenselijk is dat de leden zich hierover toch uitspreken. Het is daarnaast ook nog maar zeer de vraag of er later dit jaar nog een vergadering georganiseerd kan worden.

Dit heeft  het bestuur doen besluiten de nodige vragen schriftelijk aan de eigenaren voor te gaan leggen. Binnenkort ontvangt u hierover een brief met verdere informatie. Wij denken op deze wijze een passende en veilige manier te hebben gevonden, om als VvE aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Op de eerder toegestuurde agenda wordt al vermeld dat onze secretaris Tom Janse, na vele jaren van zeer gewaardeerde inzet, heeft besloten te stoppen als bestuurslid. Jan Meijdam, die zich beschikbaar heeft gesteld voor het bestuur, is bereid de functie van secretaris te gaan vervullen.

Zodra het secretariaat daadwerkelijk wordt overgedragen, zullen wij u hierover informeren.

Wat niet op de agenda staat, is dat onze penningmeester Dick van Dieten heeft aangegeven te gaan verhuizen naar het oosten van het land. Zijn functie in het bestuur als penningmeester komt daardoor vrij. Als u suggesties heeft voor kandidaten voor deze functie, dan horen wij dat graag van u. Uiteraard gaan wij ook op zoek naar geschikte kandidaten.

2 oktober 2020

NAAR BOVEN

De VvE Sequoia respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de gegevens en persoonlijke informatie die worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.

De VvE Sequoia streeft ernaar alle informatie zo up-to-date mogelijk te houden. Desondanks kan het voorkomen dat informatie is gewijzigd. Neem altijd contact op bij vragen of onduidelijkheden. De gebruiker van deze website is verantwoordelijk voor het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De volledige privacyverklaring leest u hier

Laatst bijgewerkt april 2020.

Menu
VvE Sequoia Krimpen