Corona

Let een beetje op elkaar en maak gebruik van aangeboden hulp. De boodschap van de voorzitter in de laatste Nieuwsbrief. Het corona-virus heeft ook de nodige consequenties voor onze VvE. De geplande Algemene ledenvergadering van 15 april a.s. gaat niet door. Wanneer dan wel, is nog niet bekend. We hebben volgens de Akte van splitsing nog tot 1 juli om de resultaten over 2019 te behandelen en om de begroting 2020 vast te stellen.

Alle bestuurlijke activiteiten worden ook opgeschort, in ieder geval tot 6 april. Dat wil niet zeggen dat het bestuur niet bereikbaar is. Onderhoud, schoonmaak en noodzakelijke reparaties wordt in nauw overleg met de leveranciers gewoon uitgevoerd, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de voorschriften vanuit de overheid. Wel kan het zijn dat de omstandigheden maken dat niet noodzakelijke werkzaamheden worden uitgesteld tot een nadere datum.

NAAR BOVEN

De VvE Sequoia respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de gegevens en persoonlijke informatie die worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.

De VvE Sequoia streeft ernaar alle informatie zo up-to-date mogelijk te houden. Desondanks kan het voorkomen dat informatie is gewijzigd. Neem altijd contact op bij vragen of onduidelijkheden. De gebruiker van deze website is verantwoordelijk voor het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De volledige privacyverklaring leest u hier

Laatst bijgewerkt april 2020.

Menu
VvE Sequoia Krimpen